SAD ‘Balıkları Koruma Projesi’

0
178

Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD), Datça Yarımadası’nda ‘Sorumlu Balıkçılık Uygulamalarına Geçiş’ projesi başlattı. Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi projesi ve GEF Küçük Destek Programı (SGP)–COMDEKS desteğinde yürütülen projeyle ekosistemin geleceği için hayati zararlara yol açan kanundışı ve aşırı avcılık uygulamalarıyla mücadele hedefleniyor.

Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi’nde başlanan proje, 2012 yılında Datça Yarımadası denizlerinde oluşturulan balıkçılığa kapalı alanlara odaklanıyor. Buralar, ekosistem temelli balıkçılık yönetimi için belli başlı araçlardan biri olarak önem taşıyor ve sürdürülebilir kullanım için “kumbara alanlar” olarak tanımlanıyor. Deniz koruma alanlarına yönelik en büyük tehdit ise kanundışı avcılık olarak kendisini gösteriyor. Bu biyolojik çeşitliliği azaltıyor, deniz ekosistemini bozuyor, ekonomik zararlara ve haksız rekabete yol açıyor, en önemlisi de insanlığın geleceğini tehdit ediyor. SAD Ekolojik Araştırmalar Grubu, bütün bu olumsuzlukların azaltılması yönünde ilgili aktörleri sorumlu davranışa ve göreve davet ederken katılımcıları ödüllendiren çözümler üretmeyi de hedefliyor. Projeye göre kanundışı ve aşırı avcılık problemine denizde değil, karada çözüm aranacak. Denizde denetim süreci, fiziki ve coğrafi şartlar gereği oldukça güçken karada arz ve talep sürecinde daha pratik ve verimli olarak değerlendiriliyor. Bu açıdan proje, denizde aşırı ve kanundışı avcılığı azaltmaya yönelik düşünce ve davranış değişimi sağlayarak deniz ve kıyı ekosistemini korumayı, yerel balıkçılık ve balıkçılığa bağlı ekonomilere katkı sağlamayı hedefliyor.

Proje kapsamında “Sorumlu Amatör Balıkçılık”, “Sorumlu Kıyı Balıkçılığı”, “Sorumlu Restoran” ve “Sorumlu Tüketici” aktörlerine değer, rol ve sorumluluk verilmesi planlanıyor. Ayrıca konusunda uzman ekiplerin “Sorumlu Balıkçılık Eğitim Seti” hazırlaması, eğitim seminerleri, paneller, pilot ürün tasarımı ve uygulamaları, nesli tehlike altındaki türlerin tanıtımı, eğitim platformları, bilgilendirici tabela ve levha uygulamalarının da paydaşlarla birlikte yapılması amaçlanıyor.

Katılımcı paydaşların SAD tarafından “Sorumlu Balıkçılık Sertifikası” ile ödüllendirileceği proje kapsamında, ticari veya gönüllü faaliyetlerin de bölge, ülke ve uluslararası platformda tanıtımı ve desteklenmesi yönünde çalışmalar yapılacak. Datça-Bozburun ÖÇK Bölgesi ekosisteminin değeri, deniz koruma alanı kavramının önemi ve bu kaynakların nasıl kullanılması gerektiğine dair usul ve bilgiler de projeyle kamuoyuna aktarılacak.CİHAN

www.showhaber.com