Tatlı Su Balıkları Hakkında Her Şey

0
202

1

 

ACIBALIK

Bentopelajik (Taban-yüzücü),  potamodromdur (nehirde akıntıya karşı göç eden). Havuz, göl, bataklık, çamurlu sular ve nehirlerin körfezlerinde yaşar.

Kayıtlara geçmiş maksimum boyu 11 cm, maksimum yaşı 5 yıldır.

Bitkiler ve böceklerin küçük larvalarıyla beslenir.

Üremesi, Nisan ayından Haziran ayına kadar sürer. Dişi balık, boru şeklinde uzamış yumurtlama kanalıyla tatlısu midyesinin manto boşluğuna yumurtalarını bırakır. Erkek balık da midye kabuğu içine spermlerini döker.

AFANYUS

İç Anadolu’nun batısı, Akdeniz Bölgesi’nin kuzeyi, Ege Bölgesi’nin doğusunda kalan alanlar ve göller bölgesinde yaşayan Türkiyenin endemik (yerli ve başka yerde bulunmayan), Taban-yüzücü (bentopelajik) türdür.

Maksimum boy uzunluğu 15 cm. dir.

Durgun göl suları, akarsularda bitkili alanları tercih eder, üreme yine bu alanlarda gerçekleşir. Yaşam alanında bol oksijenli ve temiz sulara gereksinim duyar.

Kirlilik nedeniyle nesli tehlike altında olabilir.

 

BIYIKLI BALIK

Taban-yüzücü (bentopelajik), potamodromdur. (nehirde akıntıya karşı göç eden)

Kayıtlara girmiş maksimum ağırlık 12 kg, maksimum uzunluk 120 cm, ortalama uzunluğu 30 cm.dir. Yaşam süresi 15 yıl veya daha fazladır.

Hemen dağ eteklerindeki ovalarda hızlı akan ve çakıllı büyük nehirlerde bulunur. Yetişkinler genellikle sığ sularda gün boyunca ağaç veya köprü altı gibi yerlerde saklanır.


 

BODUR YAYIN

 

Geniş ve düz bir kafası, maksillada 4 adet, mandibulada 4 adet bıyık vardır. Olumsuz şartlara çok dayanıklıdır. Vücudunun nemli tutulması halinde su dışında 3 gün yaşayabilir.

Maksimum 2 Kg’a ulaşabilir. Yaşam süresi 10 yıl veya daha fazladır.

Omnivor beslenir (hem etçil, hem otçul). Geceleri aktiftir. Çok oburdur. Neredeyse herşeyi yutar. Küçük bireyler kabuklular ve su böcekleriyle, yetişkin bireyler balıkla beslenir.

Çevresel koşullara bağlı olarak,  1-3 yıl da cinsel olgunluğa erişir. Genellikle otlu veya çamurlu sığlıklara Mayıs ya da Haziran başında yumurtlar. Fincan tabağı şeklindeki kazdığı yuvaya yumurtlar. Erkek balık yumurtaları korumak için yuvayı bekler.

 

ÇAPAK

Maksimum boyu 82 cm ve ağırlığı 6 kg olabilen, taban-yüzücü (benthopelajik), ırmak-göçer (potamadrom) olup *acı-suda da yaşayan sazangil bir balıktır. Karadeniz’de bulunur.

*Acı-su: Tatlı-su ve deniz sularının karışım alanındaki az tuzlu (%o 5 – %18) su. Karışık tuzlu sınır yaşam alanıdır. Denizel ve karasal sulardan tamamıyla farklıdır.

 

DAĞ ALABALIĞI

Gri renkli olup baş ve yanal çizgi üzerinde siyah benekleri vardır. Alt kısım beneksiz, solungaç kapağı önündeki leke belirgin, yanal çizgi üzerinde 115-119 pul sırası ve 10-12 adet nokta benek bulundurur.

Sırt yüzgeci siyah lekeli ve serbest kenarları düzgündür. Anüs yüzgeci sırt yüzgecinden daha küçük, kuyruk yüzgeci çatallı ve uçları yuvarlaktır. Siyah beneklerin yan çizgi altına inmeyişi ve omur sayısının 57’nin altında oluşu ile diğer alt türlerden ayrılır.

Çoruh havzası, Ege bölgesi ve Konya Ereğlisi’nde görülür. Bilimsel olarak dünyamızın son buzul çağında dağ göllerinde kalıp, geliştiği teorisi vardır.

Boyu 40-60 cm’den 1 m’ye, ağırlığı da 1-3 kg’dan 14 kg’a olabilir. 3-4 yaşında olgunlaşıp göllerin buzla kaplandığı Ekim – Ocak aylarında yumurtalarını çakıllara bırakır. Dişileri kg. ağırlığına yaklaşık 3.500 yumurta bırakır. Çok lezzetli etinin yanısıra, sertlik ve çevikliği ile avcılığı da değerlidir. IUCN Kırmızı Listesinde “soyu kritik tehlike altında” türdür.

 

DERE ALABALIĞI

Dere alabalığının yaşam alanlarını dağ yamaçlarından hızla akan bol oksijenli ve soğuk dereler ve dağlık bölgelerin aşağı kısımları oluşturur. Bu ekotipin ortalama ağırlıkları 2,3–3,2 kg arasında değişir. Vücut rengi bölgesel olarak değişim gösterebilir. En belirgin özelliği vücutlarındaki kırmızı beneklerin balık büyüdükçe kaybolmadan aynen kalmasıdır.

Maksimum uzunluk 100 cm, ortalama uzunluğu 20 cm. yayınlanan maksimum ağırlığı 20 kg, rapor edilmiş maksimum yaşı 8 yıldır.

Genellikle dağ ve alt dağlık bölgelerde hızlı akan sularda bulunur. Bentik omurgasızlar, böcek larvaları, böcekler ve yumuşakçalarla beslenirler. Bunlara ek olarak, yetişkin balık ve kurbağalar da besinleri arasındadır.

 

DİKENCE

Tatlısu ve tuzlu suda yaşar. Taban-yüzücü (bentopelajik), anadromdur(yukarı göçer). Bulunduğu derinlik aralığı 0 – 100 m. dir.

Rapor edilmiş maksimum boy uzunluğu 11 cm, yaygın uzunluk 5,1 cm, rapor edilmiş  maksimum yaşı 8 yıldır.

Tatlısuların haliç ve körfezlerinde, nadiren denizlerin tatlısuya karıştıkları yerlede bulunur. Genellikle çamur veya kum üzerinde sığ bitki örtüsüne sahip alanlarda sürüler oluşturur. Temmuz-Ağustos aylarında denizin derin yerlerine toplu göçler yapar.
Solucanlar, kabuklular, larvalar, suya düşen böcekler ve küçük balıklar ile beslenirler. Kendi yavru ve yumurtalarını da yediği gözlemlenmiştir.

 

Tatlı su balıklarıyla ilgili verdiğimiz bilgilerin devamı pazartesi yayınlanacak blog yazımızda…

Kaynak: http://salibahtiyar.tr.gg/ (Salih BAHTİYAR)