İzmir Kuş Cenneti”nin satışı TBMM gündeminde

0
143

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Orman Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’na Uluslararası Ramsar Sözleşmesi kapsamında korunan Türkiye’nin tek yaban hayatı sahası Kuş Cenneti’nin içinde olduğu Çamaltı Tuzlası’nın satışıyla ilgili TBMM’ye yanıtlanması için soru önergesi verdi. Basında yer alan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın, İzmir Kuş Cenneti ve Homa Dalyanı’nın yanında bulunan, 1. derece SİT kapsamındaki Çamaltı Tuzlası’nı satışa çıkardığı yönünde haberlere dikkat çeken Moroğlu, tuzlanın ulusal ve uluslararası açıdan önemine değindi.

39010 Haberlerde alanda gayrimenkul değerlemesinin yapıldığının ifade edildiğine vurgu yapan Moroğlu, “Bölge biyolojik çeşitliliğin devam ettirilmesinde önemli bir yerdir. Bunun yanında ekolojik ve genetik özelliğini sürdürebilmek için bitki ve hayvan türleri açısından özel bir öneme sahip olan alan, özellikle su kuşlarının Akdeniz’deki önemli üreme bölgelerinden biridir. Ayrıca kuş türlerinin önemli bir kısmının biyolojik döngülerinin gerçekleştiği alandır.Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kırmızı liste kategorilerinde tehlike altında olan kuş türlerinden, tepeli pelikan ve küçük kerkenez bu alanda yaşamaktadır. Bunlar hassas derecede tehlike altında olan kuş türleridir.” dedi.

CHP Milletvekili Mustafa Moroğlu, Maliye Bakanı Şimşek’e şu soruları sordu:

1)İzmir Çamaltı Tuzlası’nın, gayrimenkul değerlemesi ile satış süreci başlatılmış mıdır?

Gayrimenkul değerlemesi hangi kişi ya da kurumlar tarafından yapılmaktadır? Yapılan değerleme sonucunda hazırlanmış bir rapor bulunmakta mıdır?

2) Ulusal ve uluslararası metinlerle koruma altına alınmış olan bu alanın satışa çıkarılmasının nedeni nedir?

3)Koruma alanı ile ilgili imar planlaması yapılmış mıdır?

4)Ramsar Sözleşmesi kapsamındaki bu alanın satışı sözleşme hükümlerine uygun mudur?

5)Sözkonusu alandaki biyolojik çeşitlilik ve ender kuş türlerinin zarar görmeyeceğine dair bir görüş alınmış mıdır? Alındı ise bu görüş hangi kişi ya da kurumdan, ne zaman alınmıştır?

Moroğlu, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’na da şu soruları sıraladı.

1)Gediz Deltası-Çamaltı Tuzlası’nın satışa çıkarılması Bakanlığınızın bilgisi dahilinde midir?

2)Söz konusu satış; tehlike altında olan kuş türlerini ve bölgedeki ekolojik dengeyi nasıl etkileyecektir? Konu ile ilgili olarak Bakanlığınız ya da bağlı birimleriniz tarafından herhangi bir araştırma ya da çalışma yapılmış mıdır? Yapıldıysa bu çalışmanın sonucu nedir?

3)Uluslararası Sözleşme ile koruma altına alınmış olan bu alan 1999 yılında 1’nci Derece Doğal Sit Alanı ilan edilmiştir. Buna rağmen satılması girişimine bakanlığınızın herhangi bir tepkisi neden olmamıştır?

4)Doğal hayatın, biyolojik çeşitliliğin, ekolojik dengenin ve tehlike altındaki türlerin korunması konularında Bakanlığınızın yaptığı bir çalışma var mıdır?

5)Alandaki biyolojik çeşitlilik ve ender kuş türlerinin zarar görmesi ile ilgili olarak Özelleştirme İdaresi tarafından Bakanlığınızdan görüş istenmiş midir? CİHAN

allen