Dağda Yürüyüş Teknikleri

0
208

Dağda yürüyüş yaparken, yapılan hatalar bazı rahatsızlıklara yol açabilir. Kamp ve Doğa Sporları Uzmanımız Onur Ulay’ın aşağıdaki önerileri sizlere yardımcı olacaktır. Keyifli yürüyüşler dileriz.

trekking-in-the-mountains
1) Sert Zeminde Yürüyüş:
Sert zemin; genellikle insanın adım ağırlığı ile çökmeyen, toprağı sıkışmış yere denir. Sert zeminli arazide yokuş yukarı çıkışlarda yukarıda açıklanan esaslara ek olarak şu hususlarda uygulanmalıdır:
– Bacak kaslarını dinlendirmek için her adımdan sonra dizler kilitlenmelidir.
– Dik yamaçlar dikine çıkılmak yerine, yana yürüyerek veya zikzak yaparak çıkılmalıdır. Her yanlamasına yürüyüş sonundaki dönüşler dağ tarafındaki ayakla yeni yöne adım atmak suretiyle yapılmalıdır. Bu hareket çapraz adım atmayı ve denge kaybı olasılığını önler.
– Yan yürüyüşlerde her adımda ayak bileğinin yamacın aksi yönüne (dağ tarafına) kıvrılması, tabanın bütünüyle basma prensibinin uygulanmasını kolaylaştırır.
– İnişler yamacı yan yürüyüşü yapmadan düz olarak aşağıya doğru inmekle en kolay şekilde yapılır. Ayaklar normal durumda ve vücut biraz öne eğilerek yürümek suretiyle iniş daha kolaylıkla yapılabilir.

2) Çimenli Yamaçlar
Dağlık arazide çimenli yamaçlar normal olrak sürekli bir düzlem yerine daha ziyade küçük tepecik ve tümsekler halindedir. Bu nedenla çimenli yamaçları çıkarken evvelce yukarıya çıkışta açıklanan bütün teknikler aynen uygulanır. Bu tekniklerin üst kısımları daha düz olduklarından üst tarafına basarak yürümek alt taraflara basarak yürümekten daha iyidir. İnişler yanlamasına yapılırsa daha kolay olur.

3) Taşlık Yamaçlar
Taşlık yamaçlar; kayalık, sırt ve uçurumların alt tarafında toplanan taş ve kaya parçalarından oluşur. Bu kaya ve taş parçalarının büyüklüğü kum parçalarından yumruk büyüklüğü arasında değişir. Bazen bu taş parçalarının çeşitli büyüklükte olanlarına rastlanırsa da genellikle taşlık yamaçlar aynı büyüklükteki taş ve kaya parçalarından oluşur. Taşlık bir yamaçtan düz bir hat boyunca ilerlemek suratiyle aşağıya iniş en iyi bir usuldür. Burada da ayakların aşağıya doğru ileriyi göstermesi vücudun dik tutulması ve dizlerin bükülmesi çok önemlidir. Taşlık bir yamaç yükseklik kazanmak için veya kaybetmeden yana doğru geçilmek isteniyorsa, sekme yöntemi kullanılır.

4) Kayalık Yamaçlar
Kayalık yamaçların yapısı, taşlık yamaçların benzeridir. Yalnız, kaya parçaları daha büyüktür. Bu şekilde yürüyüş kayaların oynamasını ve aşağıya yuvarlanmasını önler.

5) Genel Önlemler
Kayaların ayakla vurularak yerinden oynatılması son derece önemlidir. Kayaların düşmesi aşağıda bulunanlar için çok tehlikelidir, aynı zamanda fazla gürültüye neden olur. Eğer tırmanış sırasında bir kaya ayak çarpmasıyla yuvarlanırsa aşağı taraftakilere kayanın yolundan kaçma olanağı sağlamak için ‘TAŞ’ diye bağrılır. Normal olarak kayalık yamaçlarda çıkışlar ve yana doğru yürüyüşler daha kolay; buna karşılık yaşlık yamaçlarda da inişler daha rahatlıkla yapılabilir.

jacvk