Av Sezonu Açılıyor

0
167

Av sezonu 17 Ağustos Cumartesi günü açılacak. Bakanlık, avcılara piknik yerlerinde ve arboterumlarda (botanik bahçesi) avlanmanın yasak olduğunu hatırlattı.
Yeni av sezonuyla ilgili olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, 2013-2014 Av Dönemi’nde avlanma; Batı Akdeniz, Marmara, Güney Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz bölgelerinde 17 Ağustos 2013 tarihinde bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekin kargası, kara leş kargası, leşkargası, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacak.
2013-2014 Av Döneminde avına izin verilen diğer av hayvanlarının avlanma süreleri, avlanma bölgelerine göre olacak, bu süreler içinde çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatil günlerinde avlanmak serbest bırakılacak. Ancak yaban domuzu, bıldırcın ve üveyik avı bu avlanma günlerine ek olarak salı günü de yapılabilecek.

-İZİN VERİLEN AV HAYVANLARI-

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre avına izin verilen av hayvanlarından bazıları için avcı başına bir günlük avlanma limitleri şöyle:
Kuşlar için; bıldırcın:10, üveyik:8, karatavuk: 3, çulluk-sakarmeke:4, tahtalı-sakarca kazı: 3’er, suçulluğu (bekasin):1, kınalı, kum, kaya ve çil kekliği: toplamda 2, (bu av sezonunda çil keklik sadece Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Iğdır, Kars, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Afyonkarahisar, Malatya, Erzurum, Van ve Tokat illerinde avlanacak), yeşilbaş, kirik (çamurcun), elmabaş patka, çıkrıkçın: toplamda :6.
Memeliler için: Yaban tavşan: 1, Adatavşanı, yaban domuzu (bek ve yürüyüş avında avcı başına): 2′ şer, yaban domuzu (sürek avında avcı başına),(sürekçiler av yapamayacak): 2, Çakal: 1, Tilki: 2 olarak belirlendi.

-AVCILARIN GÜNLÜK LİMİTLERİ-

Merkez Av Komisyonu’nun kararına göre; birbirini izleyen bir günden fazla süren avlanmalarda, avlanan av hayvanlarının avlaklarda ve av dönüşünde nakil vasıtası veya avcıların üzerinde taşınabilecek en fazla miktarı; her bir avcı için yukarıda belirlenen bir günlük avlanma limitlerini aşamayacak. Ancak bulunduğu ilin dışına avlanmaya gidecek avcılar beyanları doğrultusunda, birbirini takip eden ava açık iki gün olan sadece cumartesi ve pazar günleri ile resmi tatillerde (idari tatiller de dahil), av dönüşlerinde bagajlarında avcı başına iki günlük limiti bulundurabilecekler.

-KOTA BİTİNCE AV YASAK-

Bakanlığın belirleyeceği kurallar doğrultusunda, kararda belirtilen avlanma süreleri ve günlük avlanma limitlerine uyulmak koşuluyla, ilgili avlak bölgesinde avlanma izin belgesi alınarak her gün av yapılabilecek. Genel ve devlet avlağında herhangi bir türe ait kota bitince o türün o avlakta avlanması yasak olacak. Avlattırılan tüm türlere ait kotalar bittiğinde o avlak ava kapanıyor. 2013-2014 Av Dönemi MAK tarafından sınırları belirtilen sahalarda, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) veya diğer kurumlar tarafından ağaçlandırılmış veya erozyon kontrol çalışması yapılan etrafı çitle çevrilmiş ikaz ve işaret tabelalarıyla belirtilmiş sahalar ile çitle çevrilmiş olmasa dahi üzerinde fidan bulunan sahalarda, gençleştirme çalışması yapılmakta olan sahalar ile toprak koruma sahalarında, arboretumlarda, orman içi dinlenme yerleri, piknik ve mesire alanlarında, şehir ormanlarında, Karayolları Genel Müdürlüğü haritasında belirtilen yollarda, orman içi göletler ile il özel idareleri, büyük şehir belediyeleri ve DSİ tarafından yapılan göletlerde (Manisa-Gölmarmara ve Denizli-Işıklı Gölleri hariç), yaban hayatı geliştirme ve koruma sahaları, milli ve tabiat parkları, tabiat koruma alanları, yaban hayvanı üretme yerleri ve istasyonları, yaban hayvanı yerleştirme sahaları, 6831 sayılı Orman Kanunun 23. ve 24. maddesi kapsamında muhafaza ormanı olarak ayrılan alanlarda, MAK kararında belirlenen sahalar hariç olmak üzere özel çevre koruma bölgelerinde, bakanlıkça av dönemi içinde yeni tesis edilecek/ilan edilecek yukarıda belirtilen sahalarda, etrafı hendek veya herhangi bir şekilde çevrilen yerlerde, ekili alanlarda, yoncalık, çayırlık, muhafaza işareti konmuş çayırlık, bağ, bahçe ve fidanlıklarda sahibinin rızası olmadan avlanmak yasak. Ancak bu sahalarda, mevzuat doğrultusunda izin verilen avcılık ve av turizmi faaliyetlerine ilişkin hükümler saklı kalacak.

-YASAK ARAÇ GEREÇLER BELİRLENDİ-

Avlanmada kullanılması ve bulundurulması yasaklanan araçlar, gereçler ve özellikleri ile avlanma esasları ise şu şekilde:
-Namlu hariç haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış otomatik, yarı otomatik pompalı vb yivsiz av tüfekler ile havalı tüfek ve tabancalar,
-Canlı mühre ve çığırtkanlar, mekanik, elektronik hareket kabiliyetine sahip mühreler ile uçurtma şeklindeki mühreler, elektronik görüntü büyültücü veya görüntü değiştiriciden oluşan gece avı cihazları (gece nişan alma ve görüş dürbünleri)
-Zehirli veya uyuşturucu yem, ilaç vb. malzemeler,
-Yivli av tüfekleri kuş avında
-Bakanlıkça izin verilen geleneksel avcılık hariç, her türlü kapan, olta, ilmek, ağ, ökse, alaca, kafes ve tuzaklar,
-Kişilerin yakın mesafeyi görme amacıyla kullandıkları el fenerleri hariç, ışık yayan araç ve gereçler, şarzlı el projektörleri ve sabit projektörler, aküyle çalışan el projektörleri; petrol türevleriyle çalışan her türlü ışık kaynaklı araç gereçler,
-Sulak sahalarda; saz, kamış, diken, ot, çuval vb. şeylerle yapılmış veya toprakta çukur açılarak hazırlanmış üstü açık gümeler hariç, özel mülkiyetteki araziler de dahil, her türlü üstü kapalı, korunaklı gümeler yapılamaz veya kurulamaz ve buralarda avalanılamayacak.
-Yaban domuzu avlarında tek kurşunlu fişekler dışında, başka fişek bulundurulması ve kullanılması yasak olacak.

Ürünlerini ve hayvanlarını korumak için tarla, bağ ve bahçelerinde, arı kovanlarının bulunduğu yerde ve ormanda çalıştıkları için çadır ve barınaklarında, kendilerini korumak amacıyla ruhsatlı yivli veya yivsiz tüfekleri bulunduracak kişiler ancak şube müdürlüklerinden koruma amaçlı av tüfeği taşıma belgesi almak zorunda olacaklar. Ancak bu kişiler yanlarında tek kurşun fişek dışındaki diğer fişekleri bulundurmayacak.

-YETKİSİZ AV YASAĞI KONULAMAYACAK, AV İZNİ VERİLEMEYECEK-

Yetkisiz av yasağı konulamayacak, av izni verilemeyecek. Mülki amirler, köy muhtarları, köy ihtiyar heyetleri, yerel avcılık kuruluşları ve diğer kuruluşlar kendi bölgelerindeki avlakları, avcılara yasaklayamayacak, avlanmanın yasaklandığı sahalarda avlanmaya izin veremeyecekler. Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için Avcılık Belgesi almaları ve avlanma izin ücretini İl Şube Müdürlüklerinin Ziraat Bankası şubelerindeki döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatıracaklar. (ANKA)